نفیس ترین پارچه های پرده ای و مبلی از معتبرترین برندهای روز دنیا

مجری پروژه های هتلی، مسکونی و رستورانی

طراحی تا اجرا

شرکت هارمونی کیش

شرکت هارمونی کیش در زمینه طراحی و اجرای پرده، فروش پارچه مبلی و کالای خواب هتلی، فعالیت گسترده خود را در سال ۱۳۷۶ آغاز کرده است.

این شرکت با بهره گیری از طرحهای مدرن و کلاسیک و با به کارگیری از نفیس ترین پارچه های روز دنیا با پشتوانه تخصصی در طرح، تولید و اجرا نقش بسزایی در زیباسازی پروژه های هتلی، رستورانی ،تجاری، مسکونی ایفا کرده است.

همچنین در طی سالهای اخیر با بهینه سازی در تولیدات کالای خواب و طراحی خاص در پرده، با توجه به معیارهای نوین معماری اقدام نموده و باعث رضایتمندی هرچه بیشتر کارفرمایان عزیز خود گردیده است.

فروش پارچه مبلی پرده

پروژه های ما

مشتریان ما

شرکت هارمونی کیش در زمینه طراحی و اجرای پرده، فروش پارچه مبلی و کالای خواب هتلی، فعالیت گسترده خود را در سال ۱۳۷۶ آغاز کرده است. این شرکت با بهره گیری از طرحهای مدرن و کلاسیک و با به کارگیری از نفیس ترین پارچه های روز دنیا با پشتوانه تخصصی در طرح، تولید و اجرا نقش بسزایی در زیباسازی پروژه های هتلی، رستورانی ،تجاری، مسکونی ایفا کرده است. همچنین در طی سالهای اخیر با بهینه سازی در تولیدات کالای خواب و طراحی خاص در پرده، با توجه به معیارهای نوین معماری اقدام نموده و باعث رضایتمندی هرچه بیشتر کارفرمایان عزیز خود گردیده است. شرکت هارمونی کیش در زمینه طراحی و اجرای پرده، پارچه های رومبلی و کالای خواب هتلی، فعالیت گسترده خود را در سال ۱۳۷۶ آغاز کرده است. این شرکت با بهره گیری از طرحهای مدرن و کلاسیک و با به کارگیری از نفیس ترین پارچه های روز دنیا با پشتوانه تخصصی در طرح، تولید و اجرا نقش بسزایی در زیباسازی پروژه های هتلی، رستورانی ،تجاری، مسکونی ایفا کرده است. همچنین در طی سالهای اخیر با بهینه سازی در تولیدات کالای خواب و طراحی خاص در پرده، با توجه به معیارهای نوین معماری اقدام نموده و باعث رضایتمندی هرچه بیشتر کارفرمایان عزیز خود گردیده است.

فروش پارچه مبلی

فروش پارچه مبلی

فروش پارچه مبلی

فکس

۰۲۱-۲۲۰۲۲۸۷۷

تلفن

۰۲۱-۲۶۲۹۴۵۱۲
۰۲۱-۲۶۲۹۴۵۱۸

ایمیل

ask@harmonytextile.com

© 2020 Harmony Kish. All Rights Reserved.