جهت تکمیل خرید خود، لطفا مبلغ جمع کل را به شماره کارت  ۰۴۵۶۰۰۵۵۸۳۱۲۵۸۵۹  بنام فاطمه کارکرد دنیایی واریز نموده و عکس رسید پرداختی را به همراه شماره سفارش به واتس اپ شماره  ۰۰۵۲۴۷۱-۰۹۱۹  ارسال نمایید.

جهت دسترسی سریع به واتس اپ می توانید QR کد زیر را اسکن کنید

چنانچه تا ۲۴ ساعت موفق به پرداخت نشدید سفارش شما کنسل خواهد شد و می بایستی دوباره سفارش خود را ثبت نمایید

فکس

۰۲۱-۲۲۰۲۲۸۷۷

تلفن

۰۲۱-۲۶۲۹۴۵۱۲
۰۲۱-۲۶۲۹۴۵۱۸

ایمیل

ask@harmonytextile.com

© 2020 Harmony Kish. All Rights Reserved.